შესავალი

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Daratan Foods LLC-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, რეგისტრაციის ნომრით. 422735179. Daratan Foods და მისი შვილობილი კომპანიები, შვილობილი კომპანიები, კონსულტანტები, წარმომადგენლები, მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერები და ა.შ. და მათი თანამშრომლები, დირექტორები (შემდგომში „ჩვენ“ “ ჩვენ“ და „DF“), ვალდებულნი ვართ დავიცვათ და პატივი ვცეთ თქვენი პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობას (როგორც აღწერილია ქვემოთ), რომელიც შეიძლება შევაგროვოთ ჩვენი ვებსაიტის, http://daratanfoods.ge, ან მისი რომელიმე ქვედომენის მუშაობის დროს. ჩვენ მივიღეთ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა („კონფიდენციალურობის პოლიტიკა“) იმის ასახსნელად, თუ რა ინფორმაცია შეიძლება შეგროვდეს ჩვენს ვებსაიტზე, როგორ ვიყენებთ ამ ინფორმაციას და რა ვითარებაში შეიძლება გავამჟღავნოთ ინფორმაცია მესამე პირებს. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ იმ ინფორმაციაზე, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ ვებსაიტის მეშვეობით და არ ვრცელდება ინფორმაციაზე, რომელიც შეიძლება სხვა წყაროებიდან შევაგროვოთ. წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ წესებთან და პირობებთან ერთად, ასახავს ზოგად წესებსა და პოლიტიკას, რომლებიც არეგულირებს თქვენს მიერ ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებას. ჩვენი ვებსაიტის მონახულებისას თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, შეიძლება დაგჭირდეთ დაეთანხმოთ დამატებით წესებსა და პირობებს.

ვებსაიტის სტუმრები

ვებსაიტების უმეტესობის ოპერატორების მსგავსად, DF აგროვებს არაპიროვნულ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას, როგორც წესი, ვებ-ბრაუზერები და სერვერები, როგორიცაა ბრაუზერის ტიპი, ენის უპირატესობა, მითითების საიტი და თითოეული ვიზიტორის მოთხოვნის თარიღი და დრო. DF-ის მიზანი არაპიროვნული საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის შეგროვებისას არის უკეთ გავიგოთ, თუ როგორ იყენებენ ვიზიტორები მის ვებსაიტს. დროდადრო, ჩვენ შეიძლება გამოვაქვეყნოთ არაპიროვნული იდენტიფიკაციის ინფორმაცია მთლიანობაში, მაგ., ანგარიშის გამოქვეყნებით მისი ვებსაიტის გამოყენების ტენდენციების შესახებ. მომხმარებლებისთვის და მომხმარებლებისთვის, რომლებიც ტოვებენ კომენტარებს https://daratanfoods.ge ბლოგის პოსტებზე.DF ავრცელებს მხოლოდ შესული მომხმარებლისა და კომენტატორის IP მისამართებს იმავე პირობებში, რასაც იყენებს და ავრცელებს პერსონალურ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას, როგორც აღწერილია ქვემოთ.

 

პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაციის შეგროვება

ჩვენი ვებსაიტების ზოგიერთი ვიზიტორი ირჩევს ჩვენთან ინტერაქციას ისე, რომ მოითხოვს DF-ს პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაციის შეგროვებას. ინფორმაციის რაოდენობა და ტიპი, რომელსაც DF აგროვებს, დამოკიდებულია ურთიერთქმედების ბუნებაზე. მაგალითად, ჩვენ ვთხოვთ ვიზიტორებს, რომლებიც ყიდულობენ ან დარეგისტრირდებიან ბლოგზე http://daratanfoods.ge-ზე, მოგვაწოდონ მომხმარებლის სახელი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი.

უსაფრთხოება

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტით გადაცემის არც ერთი მეთოდი ან ელექტრონული შენახვის მეთოდი არ არის 100% უსაფრთხო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ გამოვიყენოთ კომერციულად მისაღები საშუალებები თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დასაცავად, ჩვენ არ შეგვიძლია მისი აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტია.

ბმულები გარე საიტებზე

ჩვენი სერვისი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს გარე საიტებზე, რომლებსაც ჩვენ არ ვმართავთ. თუ დააწკაპუნებთ მესამე მხარის ბმულზე, თქვენ გადამისამართდებით ამ მესამე მხარის საიტზე. ჩვენ მტკიცედ გირჩევთ, გადახედოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და ყოველი საიტის პირობებს, რომელსაც თქვენ ეწვიეთ. ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მესამე მხარის ნებისმიერი საიტის, პროდუქციისა თუ სერვისის შინაარსზე, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ან პრაქტიკაზე.

აგრეგირებული სტატისტიკა

DF-ს შეუძლია შეაგროვოს სტატისტიკა მისი ვებსაიტის ვიზიტორების ქცევის შესახებ. DF-ს შეუძლია ეს ინფორმაცია საჯაროდ აჩვენოს ან მიაწოდოს სხვებს. თუმცა, DF არ ავრცელებს თქვენს პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას.

ქუქი-ფაილების წესები და პირობები

თქვენი ონლაინ გამოცდილების გასამდიდრებლად და სრულყოფისთვის, DF-მა შეიძლება გამოიყენოს „ქუქი-ფაილები“,  მსგავსი ტექნოლოგიები და სხვათა მიერ მოწოდებული სერვისები, რათა აჩვენოს პერსონალიზებული კონტენტი, შესაბამისი რეკლამა და შეინახოს თქვენი პრეფერენციები თქვენს კომპიუტერში. ქუქი არის ინფორმაციის სტრიქონი, რომელსაც ვებსაიტი ინახავს ვიზიტორის კომპიუტერში და რომელსაც ვიზიტორის ბრაუზერი აწვდის ვებსაიტს ყოველ ჯერზე, როცა ვიზიტორი ბრუნდება. Df-ს შეუძლია გამოიყენოს ქუქიები, რათა დაეხმაროს DF-ს ვიზიტორების იდენტიფიცირებასა და თვალყურის დევნებაში, მათ მიერ http://daratanfoods.ge-ის, მისი ქვედომენების და მათი ვებსაიტების წვდომის პრეფერენციების გამოყენებაზე. DF ვიზიტორებმა, რომლებსაც არ სურთ ქუქიების განთავსება კომპიუტერებზე, უნდა დააყენონ თავიანთი ბრაუზერები ისე, რომ უარი თქვან ქუქის ფაილებზე DF-ის ვებსაიტების გამოყენებამდე, იმ ნაკლოვანებით, რომ DF-ის ვებსაიტების გარკვეული ფუნქციები შეიძლება არ იმუშაოს გამართულად ქუქიების დახმარების გარეშე. ჩვენს ვებსაიტზე ნავიგაციის გაგრძელებით თქვენი ქუქიების პარამეტრების შეცვლის გარეშე, თქვენ ადასტურებთ და ეთანხმებით DF-ის მიერ ქუქიების გამოყენებას. 

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ცვლილებები

მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილებების უმეტესობა, სავარაუდოდ, უმნიშვნელო იქნება, ჩვენ შეიძლება დროდადრო შევცვალოთ მისი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და ჩვენი შეხედულებისამებრ. ჩვენ მოვუწოდებთ ვიზიტორებს, ხშირად შეამოწმონ ეს გვერდი მის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილებისთვის. თქვენ განაგრძობთ ამ საიტის გამოყენებას ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ნებისმიერი ცვლილების შემდეგ, წარმოადგენს თქვენ მიერ ასეთ ცვლილებას.

როგორ დაგვიკავშირდეთ

ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით, გთხოვთ მოგვწეროთ მისამართზე [email protected]

Order Summary

No products in the cart.

Find locations near you

Discover a location near you with delivery or pickup options available right now.